entre

Strandgatan 5
341 30 Ljungby
tel. 0372–620 36
info@ljungbergmuseet.se

Öppet tisdag–fredag 12–17, lördag–söndag 12–16
Entré vuxen 80:-, stud. 50:-, barn t.o.m. 18 år gratis
Gruppris(10 personer) 60:-/st.
Visningsavgift 1000:-

Nya kurser i olje- och akvarellmåleri
Program våren 2015

 

utställning

Bukowskis besöker museet

Bukowskis kommer till Ljungbergmuseet torsdagen 5 februari kl. 11–13.
Peter Andrén och Christer Rålin värderar din konst eller dina antikviteter utan kostnad.

Döden i oljan vernissage

Vernissage Döden i oljan

Lördag 17.1 öppnar utställningen Döden i oljan, 50 tuschteckningar av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg. Döden i oljan består av 50 tuschteckningar av oljeskadade fåglar som Ann Margret Dahlquist-Ljungberg gjorde på Öland under 1970–talet. Teckningarna var en del av en donation till Nationalmuseum 1978. Numer finns teckningarna på Moderna Museet, men de har inte visats sedan 1977. Detta […]

Stoppa nedskärningarna av det statliga regionala kulturstödet!

Pressmeddelande 2014-12-19
Staten sviker den regionala kulturen
Idag beslutar riksdagen om kulturutskottets förslag till statens kulturbudget för år 2015. Anslaget till den regionala kulturverksamheten minskas med totalt 34 miljoner kronor. Under hösten har det varit stort mediafokus på att Myndigheten för kulturanalys ska skrotas, på att extra kultursatsningar på miljonprogramsområden uteblir, på fri entré […]