Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

Pågående

Den del av utställningen från sommaren 2016, som är i den äldre delen av museet finns kvar intakt tills vidare. Här är fokus på hennes arbeten för barn. Fem rum har skapats med textila väggar med detaljer från hennes teckningar. I mittrummet verkstad för barnen. Ta med barnen och upplev Ann Margrets fantasieggande teckningar på ett annorlunda sätt!

IMG_1293 IMG_1295 IMG_1294 IMG_1296 IMG_1292 IMG_1291 IMG_1290 IMG_1289 IMG_1288 IMG_1287 IMG_1286 IMG_1285 IMG_1284 IMG_1283 IMG_1282 IMG_1281