nature- home & workplace

16.2 - 7.4 2019

En utställning producerad av Johannes Larsen Museet i Danmark. Deltagande konstnärer från Danmark, Sverige, Finland, Island och Grönland. Från Sverige Anna Bjerger och Andreas Eriksson.