Porträtt nu!

7.9 - 17.11 2019

Den nordiska porträttävlingen arrangerad av Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborgs slott i Hillerød arrangeras för sjunde gången och visas även på Ljungbergmuseet. Mer info kommer.