Utställningar

Porträtt nu!

7.9 - 17.11 2019

Den nordiska porträttävlingen arrangeras av Det Nationalhistoriske Museum i Danmark och ett urval av verken har i sommar visats på Frederiksborgs Slott i Hillerød och visas därefter endast på Ljungbergmuseet. Och så har det varit sedan starten 2007!
Även denna gång har Ljungbergmuseets chef ingått i den internationella juryn, med representanter från Scottish National […]

Elisabet Thun

1.2 - 29.3 2020

Elisabeth Thun var Ljungbergmuseets stipendiat 2018.