Utställningar

Jubileumsutställning

18.6 - 28.8 2022

En utställning med museets stipendiater
Ella Tillema
Fredrik Hofwander
Eva Forsberg
Viktor Rosdahl
Elisabeth Thun
Bertil Almlöf
Andreas Glad

Mer info kommer.