Utställningar

Anton Dich

15.6 - 25.8 2019

Fredrik Sjöbergs senaste bok(sept 2018) Pappa är full och mamma är galen handlar om den danske målaren Anton Dich som gifte sig med Ivar Arosenius änka och de bosatte sig i Italien och blev grannar med Modigliani. Dich är idag helt bortglömd och Ljungbergmuseet följer upp förra sommarens utställning (med den bortglömde akvarellmålaren Gunnar Widforss) […]

Porträtt nu!

7.9 - 17.11 2019

Den nordiska porträttävlingen arrangerad av Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborgs slott i Hillerød arrangeras för sjunde gången och visas även på Ljungbergmuseet. Mer info kommer.

Elisabet Thun

1.2 - 29.3 2020

Elisabeth Thun var Ljungbergmuseets stipendiat 2018.