Utställningar

Fredrik Hofwander

11.11 2017 - 14.1 2018

Fredrik Hofwander är född 1973 i Trelleborg och bosatt i Stockholm. Konstnärlig utbildning på Konsthögskolan i Malmö 1997–2002. Han är representerad på Region Skåne, Stockholms stad, Beckers, Färgfabriken, Malmö konstmuseum, Haninge kommun, Göteborgs stad, Lunds kommun. Fredrik Hofwander blev mottagaren av Ljungbergmuseets stipendium till Sven och Ann Margrets minne 2015. Fredrik Hofwander arbetar framförallt med […]