Utställningar

Porträtt Nu!

2.9 - 29.10 2017

En utställning med ett urval av de bästa verken från den av Det Nationalhistoriske Museum arrangerade porträttävlingen Porträtt Nu! Det Nationalhistoriske Museum har sedan 2007 utdelat Carlsbergfondens Porträttpris. Från starten var tävlingen nordisk för att successivt ha utökats med ryska och kinesiska konstnärer. Sven Ljungberg vann andra pris 2007 och Ljungbergmuseet har visat utställningarna sedan […]

Fredrik Hofwander

11.11 2017 - 14.1 2018

Fredrik Hofwander är född 1973 i Trelleborg och bosatt i Stockholm. Konstnärlig utbildning på Konsthögskolan i Malmö 1997–2002. Han är representerad på Region Skåne, Stockholms stad, Beckers, Färgfabriken, Malmö konstmuseum, Haninge kommun, Göteborgs stad, Lunds kommun. Fredrik Hofwander blev mottagaren av Ljungbergmuseets stipendium till Sven och Ann Margrets minne 2015. Fredrik Hofwander arbetar framförallt med […]