Utställningar

Anton Dich

16.6 - 25.8 2019

Ett betydande inslag i Ljungbergsmuseets profil har kommit att utgöras av viljan och förmågan att lyfta fram viktiga konstnärskap som, av olika anledningar, hamnat på historiens skuggsida. Ljungbergmuseets sommarutställning 2019 med den danske målaren Anton Dich är en fortsättning på temat bortglömda men betydande konstnärsskap. Detta med en förhoppning om att bidra till att […]

Museets samling

Pågående

En stor del av Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs och Sven Ljungbergs konstnärliga gärning kan alltid ses på museet. Det är målningar, teckningar, grafik, gobelänger, nobeldiplom, böcker, skisser mm. Då och då sker mindre omhängningar. Ofta visas även konstverk av andra konstnärer som ingår i museets samling.