Vänföreningen

Ljungbergmuseets Vänner är en stödförening för Ljungbergmuseet med över 500 medlemmar fördelade över hela landet. Vi vill skapa möjligheter till kulturella möten och erfarenhetsutbyten. Föreningen organiserar också volontärer på museet. Årsavgiften för enskild medlem är 200:- och för par 300:-. Ungdomar under 25 år betalar 100:- respektive 150:-. Avgiften berättigar till fritt inträde på museet, 10% rabatt i museishopen och oftast gratis eller reducerade entréavgifter till föreningens offentliga evenemang samt deltagande i konstlotteri varje år.

För att bli medlem betala årsavgiften till BG 5024-4987
(Glöm inte att ange namn och adress!)

Varmt välkommen som medlem i Ljungbergmuseets Vänner!

Om du vill arbeta på museet som volontär, hör av dig till museet eller föreningens ordf.

Ordförande: Alf Hansson
info(a)ljungbergmuseet.se

Program museet våren 20154