Birgitta Heiling

27.11 2021 - 23.1 2022

Utställningen öppnades av konsthistoriker Thomas Hedrén