Demokratin 100 år

27.11 2021 - 23.1 2022

En utställning med bilder av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg och Sven Ljungberg med anledning av demokratin 100 år 2021.